• 01 - Haupteingang01 - Haupteingang
 • 02 - Ausgang zum Schulhof02 - Ausgang zum Schulhof
 • 02 - Treppenaufgang02 - Treppenaufgang

 • 03 - Flur 1. Etage03 - Flur 1. Etage
 • 04 - Flur 1. Etage - Blick v Verwaltung04 - Flur 1. Etage - Blick v Verwaltung
 • 05 - Bio-Raum05 - Bio-Raum

 • 06 - Pc- Kabinett06 - Pc- Kabinett
 • 07 - Physikraum07 - Physikraum
 • 08 - Musikraum08 - Musikraum

 • 09 - klassenraum 9b09 - klassenraum 9b
 • 10 - Klassenraum 9c10 - Klassenraum 9c
 • 11 - Sitzecke 1. Etage11 - Sitzecke 1. Etage

 • 12 - Bank 112 - Bank 1
 • 13 - Bank 213 - Bank 2
 • 14 - Bank 314 - Bank 3

 • Haupteingang1Haupteingang1
 • SchuleSchule
 • Schulhof1Schulhof1